Sat Instruments

Environics automatiske gasblandesystemer i S6100 familien

Environics automatiske gasblandesystemer i S6100 familien er selvstændige og prisgunstige enheder designet til dynamisk flerpunktskalibrering af miljømåleinstrumenter og gasanalysatorer med f.eks. NO, NO2, SO2, CO, O3, hydrokarboner eller andre gasser. Disse systemer blander og/eller fortynder rene og tørre gasser, og kan ud fra en højere koncentration generere vilkårlige lavere gaskoncentrationer ned til ppb niveau.


De mikroprocessorstyrede gasblandere er baseret på elektroniske termiske masseflowcontrollere, og genererer gasblandinger med en nøjagtighed på 1 % af setpunktet. Denne høje nøjagtighed opnås ved hjælp af en look-up tabel, hvor systemet sammenligner det ønskede flow med det aktuelle flow og korrigerer flowcontrollernes styrespænding, så man får den korrekte værdi og dermed en forbedret nøjagtighed og linearitet.

Gasblanderne i S6100 familien kan leveres med op til 3 masseflowcontrollere i flowstørrelser på fra 10 sccm til 30 slpm.

Environics gasblandesystemer har sporbar kalibrering til NIST, USA, og metoden er godkendt af EPA, USA.


Instrumentkonfigurationer
Gasblandesystemerne i Environics S6100 familie omfatter to forskellige konfigurationer:


  • Serie 6100 systemet indeholder som standard to termiske masseflowcontrollere, ozon generator, reaktionskammer til gasfasetitrering for generering af NO2, styreelektronik samt RS-232 interface. Enheden kan også fås uden ozongenerator og gastitrering.


  • Serie 6103 systemet har samme egenskaber som serie 6100 plus et fotometer til måling af den genererede ozon. Fotometret giver også mulighed for at måle på eksterne ozonkilder, som tilsluttes en separat port, så man samtidig kan blande gasser og måle på ekstern ozonkilde.