Environics automatiske gasblandesystemer i S2000 familien

Environics automatiske gasblandesystemer i S2000 familien er selvstændige instrumenter med op til 9 masseflowcontrollere indbygget samt stort LCD display (25 linier x 80 karakterer) og membrantastatur integreret på frontpladen. Disse systemer blander og/eller fortynder rene og tørre gasser, og kan ud fra en højere koncentration generere vilkårlige lavere gaskoncentrationer ned til ppb niveau.

Flere gasser kan tilsluttes, og gasblanderne kan konfigureres til at blande flere gasser samtidigt, eller de kan konfigureres til at fortynde een gas ad gangen i en automatisk 10 trins sekvens med gradvist stigende fortyndingsforhold. Brugeren skal blot indtaste ønsket gaskoncentration og gasflow, hvorefter gasblanderne automatisk beregner det korrekte blandingsforhold


De mikroprocessorstyrede gasblandere er baseret på elektroniske termiske masseflowcontrollere, og genererer gasblandinger med en nøjagtighed på 1 % af setpunktet. Denne høje nøjagtighed opnås ved hjælp af en look-up tabel, hvor systemet sammenligner det ønskede flow med det aktuelle flow og korrigerer flowcontrollernes styrespænding, så man får den korrekte værdi og dermed en forbedret nøjagtighed og linearitet.

Gasblanderne i S2000 familien opererer som selvstændige enheder, men kan som option også styres fra en computer via et RS-232 interface. De kan leveres med masseflowcontrollere i størrelser fra 10 sccm til 30 slpm.

Med disse automatiske gasblandesystemer bliver det nemt at fremstille præcise gaskoncentrationer til kalibrering af gasanalysatorer og præcise gasblandinger til forskning og processer. Metoden kan reducere omkostningerne til kalibreringsgasser betydeligt.
Environics gasblandesystemer har sporbar kalibrering til NIST, USA, og metoden er godkendt af EPA, USA.